java表达式求值的顺序

int lorem = 1, ipsum = 2, dolor = 3;
if (lorem == (lorem = ipsum)) f();
if ((ipsum = dolor) == ipsum) g();

f和g会被执行吗?

评论

此博客中的热门博文

想换个新路由器

少写代码,多读别人写的代码

这几天玩快手玩的入迷